indukční průtokoměry

Vyrábíme a dodáváme průtokoměry AcquaMAG® - průmyslové víceúčelové elektronické vodoměry - založené na principu Faradayova zákona o elektromagnetické indukci.

Více zde...

Indukční průtokoměr AcquaMAG® je certifikován v souladu s evropskou směrnicí 2014/32/EU (MID) a lze jej používat jako fakturační měřidlo.

Databáze stanovených měřidel...

vodoměry

Námi nabízené portfolio mechanických vodoměrů obsahuje domovní, průmyslové a závlahové vodoměry, klasické i s impulzním vysílačem, určené jak pro měření spotřeby vody, tak i pro řízení technologií.

Více zde...

Nabídku průběžně rozšiřujeme. Aktuálně nabízíme i vodoměry pro speciální aplikace, jako je například měření demineralizované vody.

Zde...

© Copyright HYDROMESS